quick contact: +421 948 501 633

O nás

Spoločnosť KOB TRADE s.r.o. sa zaoberá:

Vážime odpad do hmotnosti 60 ton.

Ceny:
Osobný automobil: 5 €
Úžitkový automobil: 7 €
Nákladný automobil: 10 €

O ostatných cenách nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Tešíme sa na spoluprácu.

 

Vykupujeme rôzne nefunkčné stroje, linky, motory a iné zariadenia.

KONTAKTY

adresa prevádzky:
Železničná 509
Čaňa 044 14

otváracie hodiny:
pondelok-piatok: 8:00-15:00
sobota-nedeľa: zatvorené

mobil:
Výkup: +421 948 501 633

Konateľ: +421 908 676 681

e-mail:

kobtrade@kobtrade.sk

fakturačné údaje:
KOB TRADE s.r.o., Štefánikova 12, 040 01 Košice
IČO: 43 909 809, IČ DPH SK: 202 256 11 34, IBAN :SK3011000000002622722824

Certifikáty

ČÍSLO ROZHODNUTIA Z ODBORU STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:

OU-KS-OSZP 2017/011268

DRUHY ODPADOV A ICH KATALÓGOVÉ ČÍSLA:

Číslo odpadu Názov odpadu
12 01 01 Piliny a triesky zo želených kovov
12 01 02 Prach a zlomky zo železných kovov
12 01 03 Piliny a triesky z neželezných kovov
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky
15 01 04 Obaly z kovu
16 01 17 Železné kovy
16 01 18 Neželezné kovy
16 06 01 Olovené batérie
17 04 01 Meď, bronz, mosadz
17 04 02 Hliník
17 04 03 Olovo
17 04 04 Zinok
17 04 05 Železo a oceľ
17 04 06 Cín
17 04 07 Zmiešané kovy
17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10
19 10 01 Odpad zo železa a ocele
19 12 02 Železné kovy
20 01 01 Papier a lepenka
20 01 33 Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
20 01 40 Kovy
20 01 40 01 Meď, bronz, mosadz
20 01 40 02 Hliník
20 01 40 03 Olovo
20 01 40 04 Zinok
20 01 40 05 Železo a oceľ
20 01 40 06 Cín
20 01 40 07 Zmiešané kovy

Okamžitá jednorázová kapacita zariadenia na zber a výkup odpadov je cca 500t

CENNÍK

Pre konkrétne cenové ponuky nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.